اشک زیباست اگر دست مهربانی پاکش کند...

عاشقانه های من تقدیم به همه ی عاشقان

بهمن 92
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
تیر 90
3 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
34 پست
مهر 89
15 پست
عاشقانه
8 پست
غریبانه
1 پست
ای_کاش
1 پست
عشق_یعنی
1 پست
عشق
6 پست
تنهایی
1 پست
با_تو
1 پست
نیما
1 پست
ساده_باش
1 پست
ایران
1 پست
عجیبه
1 پست
picture
2 پست
sms
2 پست
عاشق
3 پست
dear_o_dear
1 پست
_ur_not_near
1 پست
sms_new
1 پست
text_messages
1 پست
love
1 پست
love_subject
1 پست
friend
1 پست
miss
1 پست
me
1 پست
kiss
1 پست
گذر_عمر
1 پست
حسابرسی
1 پست
new
1 پست
وقتی
1 پست
کمک
1 پست
خداحافظ
1 پست
من_اگه
2 پست
تست
1 پست
معشوقه
2 پست
عشق_بازی
4 پست
آسمان
1 پست
غصه
1 پست
سیامک
1 پست
دیرگاه
1 پست
ericas
1 پست